FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Fundacja Activus Promptus została utworzona w 2014r., a jej początki sięgają już 2011 roku, kiedy odbywały się, jeszcze nieoficjalne, zebrania lokalnych przedsiębiorców.

Cele tych spotkań były następujące:

  • wzajemna wymiana doświadczeń,
  • zewnętrzne wsparcie w pracy, bądź własnym przedsiębiorstwie,
  • integracja środowiska młodych specjalistów lub młodego biznesu.

Z biegiem czasu, nieformalne meetingi stały się tradycją i przestrzenią do pomocy, zarówno tej biznesowej, jak i networkingowej.

Początkowo grupa zrzeszała byłych działaczy Studenckiego Forum Business Centre Club, jednak szybko postanowiono poszerzyć ją o osoby z najbliższego otoczenia członków, wyróżniające się osiągnięciami na polu biznesowym. Po kilku miesiącach działalności, grupa młodych specjalistów i przedsiębiorców liczyła kilkunastu członków z różnych branż.

Na zebrania członków zaczęto również zapraszać gości, m.in. Grzegorza Gorczycę, Richarda Lucasa, Pawła Schmidta i wielu innych, którzy na spotkaniach dzielili się z swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

Do udziału zachęcano również mniej osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową. Prezentowali oni swoje pomysły na biznes, a uczestnicy podpowiadali  którą drogą pójść, jakie przyjąć rozwiązania i gdzie szukać ewentualnego wsparcia.

W 2014 roku przed założeniem Fundacji Activus Promptus, grupa zrzeszała specjalistów z branży prawniczej, budowlanej, nowych technologii, social media, turystyki, informatyki, rozrywki. Spotkania członków odbywają się regularnie, organizowane jest finansowanie dla inicjatyw grupy, stale zapraszani są nowi goście którzy chętnie przyglądają się jak ta inicjatywa wzrasta. Zakres działania, ilość członków i plany na przyszłość wymagały najkorzystniejszej formy prawnej do dalszego rozwoju.

Łukasz Kaleta – Prezes Fundacji

Marcin Styrna – Wiceprezes Zarządu Fundacji, koordynator działu projektowo-doradczego

Franciszek Broda – członek Zarządu Fundacji, koordynator działu IT

Łukasz Frączek – członek Rady Fundacji, koordynator działu prawno-księgowego

Łukasz Kaleta – Prezes Fundacji

Lech Madej – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Paweł Harpak – członek Zarządu Fundacji

Franciszek Broda – członek Rady Fundacji

Łukasz Frączek – członek Rady Fundacji

Karol Czapik – członek Rady Fundacj

Rafał Bednarz – członek Rady Fundacji

Krzysztof Wesołowski – członek Rady Fundacji

Orłowska Monika – członek Rady Fundacji

Artur Hoffmann – członek Rady Fundacji

Łukasz Kaleta – Prezes Fundacji

Lech Madej – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Paweł Harpak – członek Zarządu Fundacji

Franciszek Broda – członek Rady Fundacji

Łukasz Frączek – członek Rady Fundacji

Karol Czapik – członek Rady Fundacji

Monika Orłowska – Rady członek Fundacji

Konrad Kozakiewicz – Rady członek Fundacji

Artur Hoffmann – członek Rady Fundacji

Rafał Bednarz – członek Rady Fundacji

Krzysztof Wesołowski – członek Rady Fundacji

Łukasz Kaleta – Prezes Zarządu Fundacji

Paweł Harpak – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Konrad Kozakiewicz – członek Zarządu Fundacji

Łukasz Frączek – członek Rady Fundacji

Artur Hoffmann – członek Rady Fundacji

Rafał Bednarz – członek Rady Fundacji

Krzysztof Wesołowski – członek Rady Fundacji

Szymon Pabian – członek Rady Fundacji

Monika Orłowska – członek Rady Fundacji

Karol Czapik – członek Rady Fundacji