FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Fundacja wspierania przedsiębiorczości Activus Promptus została utworzona w 2014 r, jednak jej nieformalne początki sięgają już 2011 roku, kiedy to rozpoczęły się pierwsze – jeszcze nieoficjalne spotkania lokalnych przedsiębiorców.

Celem tych spotkań, a następnie celami Fundacji były:

  • wzajemnej wymiany doświadczeń
  • zewnętrznego wsparcia w pracy/ własnym biznesie
  • integracji środowiska młodych specjalistów/ młodego biznesu

Tym sposobem tradycją stały się cotygodniowe spotkania na których uczestnicy mogli swobodnie wymieniać się doświadczeniami, wzajemnie sobie pomagać i poszukiwać kontaktów wspierających dalszy rozwój. Początkowo grupa zrzeszała byłych członków Studenckiego Forum Business Centre Club. Szybko postanowiono poszerzyć grupę o osoby z najbliższego otoczenia członków, wyróżniające się w środowisku biznesowym skutecznością. Po kilku miesiącach działalności, nieformalna grupa młodych specjalistów i przedsiębiorców liczyła kilkunastu członków z bardzo różnych branż.

Poza własnymi regularnymi spotkaniami, zapraszano również gości, m.in. Grzegorza Gorczycę, Richarda Lucasa, Pawła Schmitdta, oraz wielu innych, którzy dzielili się z członkami swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszano również mniej doświadczonych gości którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Dzielili się z członkami grupy swoimi pomysłami na biznes, a Ci wedle swojej najlepszej wiedzy podpowiadali którą drogą pójść, jakie przyjąć rozwiązania i gdzie szukać ewentualnego wsparcia.

W 2014 roku przed założeniem Fundacji Acttivus Promptus, grupa zrzeszała specjalistów z branży prawniczej, budowlanej, nowych technologii, social media, turystyki, informatyki, rozrywki. Spotkania członków odbywają się regularnie, organizowane jest finansowanie dla inicjatyw grupy, stale zapraszani są nowi goście którzy chętnie przyglądają się jak ta inicjatywa wzrasta. Zakres działania, ilość członków i plany na przyszłość wymagały najkorzystniejszej formy prawnej do dalszego rozwoju.

Łukasz Kaleta – Prezes Fundacji

Marcin Styrna – Wiceprezes Zarządu Fundacji, koordynator działu projektowo-doradczego

Franciszek Broda – członek Zarządu Fundacji, koordynator działu IT

Łukasz Frączek – członek Rady Fundacji, koordynator działu prawno-księgowego

Łukasz Kaleta – Prezes Fundacji

Lech Madej – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Paweł Harpak – członek Zarządu Fundacji

Franciszek Broda – członek Rady Fundacji

Łukasz Frączek – członek Rady Fundacji

Karol Czapik – członek Rady Fundacj

Rafał Bednarz – członek Rady Fundacji

Krzysztof Wesołowski – członek Rady Fundacji

Orłowska Monika – członek Rady Fundacji

Artur Hoffmann – członek Rady Fundacji

Łukasz Kaleta – Prezes Fundacji

Lech Madej – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Paweł Harpak – członek Zarządu Fundacji

Franciszek Broda – członek Rady Fundacji

Łukasz Frączek – członek Rady Fundacji

Karol Czapik – członek Rady Fundacji

Monika Orłowska – Rady członek Fundacji

Konrad Kozakiewicz – Rady członek Fundacji

Artur Hoffmann – członek Rady Fundacji

Rafał Bednarz – członek Rady Fundacji

Krzysztof Wesołowski – członek Rady Fundacji

Łukasz Kaleta – Prezes Zarządu Fundacji

Paweł Harpak – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Konrad Kozakiewicz – członek Zarządu Fundacji

Łukasz Frączek – członek Rady Fundacji

Artur Hoffmann – członek Rady Fundacji

Rafał Bednarz – członek Rady Fundacji

Krzysztof Wesołowski – członek Rady Fundacji

Szymon Pabian – członek Rady Fundacji

Monika Orłowska – członek Rady Fundacji

Karol Czapik – członek Rady Fundacji