17-18 listopada w Krakowie

Konferencja Polsko-Amerykański Most Innowacji (PAMI), to wydarzenie, które skupia się na tematyce przedsiębiorczości i innowacji w biznesie, społeczeństwie i nauce. Tegoroczna – czwarta edycja PAMI odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017, w Krakowskim Parku Technologicznym (ul. Podole 60, Kraków).


Uczestnicy konferencji PAMI będą mieli możliwość:

– wziąć udział w dwóch dniach inspirujących prelekcji, praktycznych warsztatów oraz sesji mentoringowych,

– zdobyć wiedzę, pomocną przy rozwoju własnej działalności i prowadzonych projektów,

– spotkać się, porozmawiać i uzyskać poradę od specjalistów z PL i US podczas sesji mentoringowych oraz w trakcie przerw networkingowych,

– nawiązać kontakty biznesowe i poznać wartościowe osoby do współpracy,

– poznać amerykańskie trendy biznesowe,

– zainspirować się do dalszego działania.


Na uczestników czeka duża dawka wiedzy i umiejętności przekazana w atrakcyjnej formie i twórczej atmosferze. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.:

Wydarzenie jest kierowane do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim młodych przedsiębiorców i tych, którzy myślą o rozpoczęciu własnej działalności, przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów i absolwentów – każdego, kto w życiu osobistym i działalności publicznej chce działać kreatywnie i realizować innowacyjne projekty, a także poszukuje zmiany i wzbogacenia dotychczasowego życia zawodowego. Celem PAMI jest nie tylko promowanie przedsiębiorczości, ale także stworzenie platformy wymiany doświadczeń i budowanie relacji między uczestnikami a ekspertami z Polski i USA.

Organizatorami PAMI 2017 są: Fundacja Laboratorium Innowacji i Kreatywności, Konsulat Generalny USA w Krakowie oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators

Więcej szczegółów, aktualności i program: www.pamiconference.com

Facebook: @pamiconference

Link do rejestracji: Rejestracja

Podczas rejestracji użyj kodu 10LK!!Pami i skorzystaj ze zniżki 10% na bilety 🙂 

Zapraszamy!

ENGLISH:

The Polish-American Innovation Bridge Conference (PAMI) is an event promoting entrepreneurship and innovation in business, community and science. This year’s edition – being the fourth one, will take place on the 17th and 18th of November 2017 at Krakow Technology Park (ul. Podole 60, Cracow).

Attendees of the PAMI conference will have the opportunity to:

take part in two days of inspiring keynotes speeches, practical workshops as well as mentoring sessions,

acquire the knowledge needed for the development of one’s business ventures and conducted projects,

  meet, talk and obtain advice from Polish and American experts at the mentoring sessions, as well as during networking breaks,

  establish business contacts and meet valuable prospective partners,

  become familiar with American business trends,

  motivate themselves towards further action.

The participants can anticipate a significant dose of knowledge and skills presented in an attractive manner in a creative atmosphere. The invited guests include, among others:

The event is directed at a wide audience, comprising chiefly of young entrepreneurs and those who consider starting their own business, representatives of non-governmental organisations, students and graduates – everyone who wishes to be creative and realize innovative projects, be it in their private or public life, as well as those who seek change and enrichment of their current professional life. PAMI’s goal is to not only promote entrepreneurship, but also to create a platform enabling the exchange of experiences and the relationship building between the attendees and the experts from Poland and the USA.

PAMI 2017 organizers include: The Creativity and Innovation Lab Foundation, the Consulate General of the United States of America in Krakow and The Association of the Top 500 Innovators.

More details, news and the program can be found at: www.pamiconference.com

Facebook profile: @pamiconference

Registration link: Registration

See you at the conference!