SITO WIEDZY, to comiesięczne webinary dla członków Fundacji oraz dla zaproszonych gości.

Celem webinarów jest szerzenie dobrych praktyk związanych z globalizacją biznesu, wchodzeniem na nowe rynki. Warsztaty online są prowadzone przez praktyków z międzynarodowym doświadczeniem.

Interakcję uczestników z prowadzącym jest dla nas kluczowa, dlatego przewidujemy kameralne grupy do ok.15 osób.